Úprava hygienických pravidel

17. 09. 2020

V souladu s opatřením vyhlášeným ministrem zdravotnictví platí od pátku 18. září povinnost nosit roušky i v době výuky v učebnách. 

Prosíme tedy studující, aby se vybavili dostatečným počtem roušek, neboť zvlášť v teplém počasí je nutné je často vyměňovat.