Informace ke stravování žáků

24. 08. 2020

Od 1. září bude naše průmyslovka odebírat obědy od SZeŠ Rakovník. Studentky a studenti, kteří budou mít zájem se ve školní jídelně stravovat, přinesou vyplněnou přihlášku, kterou naleznete zde. Pokud jsou mladší než 18 let, potvrdí tuto přihlášku podpisem zákonní zástupci.

Další instrukce obdrží studující od třídních učitelů během třídnických hodin 1. září.

Obědy se budou objednávat ve webové aplikaci iCanteen nejpozději do 13 hodin předchozího pracovního dne. Objednat lze jen obědy, které jsou kryté poukázanými penězi.