Rozesílání informací k přijímacímu řízení

21. 03. 2018

V těchto dnech rozesíláme zákonným zástupcům uchazečů sdělení k přijímacímu řízení, uchazeči o maturitní studium obdrží také pozvánku k přijímacím zkouškám, kterou nám CERMAT zpřístupnil 20. března. 

V případě, že žáci podali dvě přihlášky na naši školu, obdrží všechny dokumenty v jedné obálce.