Informace pro uchazeče uvádějící naši školu na 2. místě

03. 06. 2020

Uchazeči, kteří uvedli některý z oborů naší školy na 2. místě příhlášky a současně na 1. místě uvedli maturitní obor jiné školy, konají přijímací zkoušky na škole uvedené na 1. místě. Obě školy pak obdrží výsledky.

2. termín přijímacích zkoušek je v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. v tomto školním roce zrušen. Tím není dotčena možnost výběru uchazeče, na kterou školu podá zápisový lístek. 

Registrační číslo uchazeče je součástí sdělení, které bylo uchazečům zasláno 17.3.2020. Pod tímto číslem bude ve dni následujícím po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek škole zveřejněno pořadí uchazečů na webových stránkách školy a rovněž u vstupu do školy. 

V případě, že by zákonní zástupci dokument s registračním číslem nedohledali, mohou se obrátit s žádostí o jeho sdělení v dopoledních hodinách na Alenu Kučerovou (telefon 606 096 585). Po identifikaci rodným číslem uchazeče jim bude sděleno.