Důležité upozornění k přijímacím zkouškám

03. 06. 2020

Prosíme uchazeče o studium na naší škole, aby si nezapomněli ke zkouškám přinést čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Bez předání tohoto prohlášení nebude možné se zkoušek zúčastnit.

Formulář prohlášení si můžete stáhnout zde.