Nový termín informačních schůzek

18. 05. 2020

Schůzky zákonných zástupců přijatých žáků do maturitních i učňovských oborů se uskuteční v pondělí 22. června od 16 hodin v budoucích kmenových učebnách jednotlivých tříd. 

 

Na této schůzce mohou (pokud tak neučiní již dříve) rodiče úspěšných uchazečů do oborů Informační technologie, Elektrotechnika a Strojírenství odevzdat zápisové lístky.

Zákonní zástupci mohou také převzít rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Dozvíte se podstatné informace k průběhu příštího školního roku a seznámíte se s budoucími třídními učiteli prvních ročníků.

Do kmenových učeben vás nasměrují orientační ukazatele.