Termíny zkoušek

13. 05. 2020
Uvádíme termíny přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek.

Přijímací zkoušky se v souladu se změnovým zákonem uskuteční v jednom termínu, a to 8. června. Pozvánky ke zkouškám odešleme bezprostředně po jejich zveřejnění organizací CERMAT.

 

Písemné maturitní zkoušky budou žáci 4. ročníků skládat 1. a 2. června, a to v tomto schématu:

1. 6. od 8:00 didaktický test z matematiky, od 13:00 didaktický test z anglického jazyka,

2. 6. od 8:00 didaktický test z českého jazyka.

Písemné práce z českého a anglického jazyka se v tomto školním roce nekonají.

 

Ústní maturitní zkoušky proběhnou

ve třídách E4 a S4 ve dnech 10.-12. června,

ve třídě C4 15.-19. června.

Složení komisí zůstává stejné.

 

Závěrečné zkoušky se budou konat v těchto termínech:

1.6. písemná zkouška,

2. a 3. 6. praktické zkoušky,

9. června ústní zkouška (změna z důvodu pracovní vytíženosti předsedy komise).

Složení komise pro ústní zkoušky zůstává stejné.