Hygienická pravidla pro provoz školy

04. 05. 2020

Zveřejňujeme hygienická pravidla pro provoz školy, která musí být dodržována jako prevence proti šíření choroby Covid-19. Najdete je zde.

Z nejdůležitějších vybíráme:

- při cestě do školy a ze školy jsou žáci povinni nosit roušky a dodržovat vzájemný odstup nejméně 2 metry;

- před školou není dovoleno se shromažďovat;

- při prvním vstupu do školy žák vyplní a podepíše čestné prohlášení - je vhodné si jej vytisknout a vyplnit předem, najdete jej zde;

- roušky je povinné nosit vždy kromě vlastní konzultace v učebně; při skupinové práci i zde;

- žáci budou sedět v lavici samostatně;

- během přestávek není dovoleno se setkávat s žáky z jiných skupin;

- při každém příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce (dezinfekce je umístěna u vchodové mříže), stejně tak po každém použití toalety;

 

 

- žáci z rizikových skupin (jsou uvedeny v pravidlech na straně 5) by neměli do školy docházet.

Při nedodržení těchto pravidel může být žák z konzultací vyloučen.