Konzultace k maturitám a závěrečným zkouškám

04. 05. 2020

Od 11. května zahajujeme v souladu s harmonogramem vyhlášeným MŠMT konzultace pro poslední ročníky našich oborů.

Rozvrhy konzultací najdete zde:

Třída C4

Třída E4

Třída S4

Třída U3 (od 11.5. teoretická výuka, od 18.5. příprava k závěrečným zkouškám na dílně)

Třídy C4, E4 a U3  jsou rozděleny na dvě skupiny.

Účast na konzultacích není povinná, avšak pro přípravu ke zkouškám ji rozhodně doporučujeme.