Navrhované změny v přijímacích a maturitních zkouškách

23. 03. 2020
Informujeme o navržených změnách důležitých pro studenty a uchazeče.

Na základě dnešního vystoupení ministra prof. Plagy uvádíme hlavní plánované změny:

 

Přijímací zkoušky 

se budou konat v původně zamýšlené podobě, ale pouze jednokolově. Termín pro jejich uskutečnění je nejdříve 14 dnů po opětovném otevření škol.

 

Maturitní zkoušky

se budou konat nejdříve 21 dnů po obnovení výuky. Písemní práce z českého jazyka a cizího jazyka se konat nebudou.

Pokud by se studenti nevrátili do škol do 1. června, bylo by maturitní vysvědčení vystaveno všem, kteří úspěšně ukončí 4. ročník, a to na základě průměru známek z posledních tří vysvědčení.

 

O těchto návrzích bude jednat vláda a následně obě komory parlamentu, proto může doznat změn. O definitivním znění navrhovaného zákona vás budeme informovat.