Zasílání studijních materiálů

16.03.2020
 
 

Ode dne 16. března zahajujeme zadávání úkolů a posílání studijních dokumentů přes systém Bakaláři. Zprávy budeme žákům zasílat přes subsystém Komens, dokumenty budou buď přílohou těchto zpráv nebo je naleznete v části Dokumenty ve složkách jednotlivých učitelů a podsložkách předmětů.
Je tedy nezbytně nutné, aby se žákyně a žáci každý den přihlásili do Bakalářů a podívali se na nový obsah. 
 
V tuto chvíli nevíme, jak dlouho bude trvat, než opět zahájíme běžnou výuku, předpokládáme ale, že současný stav bude trvat nejméně do 12. dubna.
 
Případné dotazy k formě a obsahu studijních materiálů zodpoví učitelé jednotlivých předmětů.
 
Kroužky budou až do odvolání probíhat pouze on-line formou, semináře a workshopy pro učitelskou veřejnost budou termínově posunuty.
 
Dotazy k případným změnám v maturitních zkouškách zodpoví zástupce ředitele Ing. Jaroslav Redl prostřednictvím e-mailu j.redl@spsrakovnik.cz .