Seznam učebnic pro 1. ročníky

28. 06. 2019

Zveřejňujeme seznam učebnic pro maturitní obory:

obor Informační technologie - třída C1 zde

obor Elektrotechnika - třída E1 zde

obor Strojírenství - třída S1 zde

Připomínáme, že platba za učebnice matematiky "Matika pro spolužáky" a učebnice je součástí platby, kterou poukazujete na účet školy do 15. července. 

Žáci tříletých učňovských oborů si zatím učebnice pořizovat nemusí, angličtina bude pro ně zajištěna společným nákupem.