Projektový den: Rozebrání a sestavení počítače

31. 05. 2024

V pátek 31. května se na Střední průmyslové škole Emila Kolbena, p. o. konal projektový den, během kterého měli žáci třídy C2 příležitost uplatnit své teoretické znalosti v praxi. Žáci byli rozděleni do deseti týmů, přičemž každý tým měl za úkol připravit instalační médium operačního systému Linux Ubuntu, nainstalovat tento operační systém na připravený počítač, následně počítač kompletně rozebrat a znovu sestavit a nakonec vytvořit prezentaci o jednotlivých dílech počítače.

Prvním úkolem pro každý tým bylo vytvoření instalačního média pro operační systém Linux Ubuntu. Žáci měli k dispozici notebooky, které mohli použít ke stažení instalačního balíčku, a tak rychle se zapojili do práce. Po vytvoření instalačního média přistoupili k instalaci Ubuntu na připravené počítače. Tento krok vyžadoval nejen znalosti ohledně samotné instalace, ale také schopnost řešit případné problémy, které se během procesu vyskytly.

Po úspěšné instalaci operačního systému žáci přešli k další fázi projektu - kompletní demontáž a následnou montáž počítače. Každý tým měl za úkol rozebrat svůj počítač do posledního šroubku, přičemž museli dbát na to, aby všechny součástky správně označili a dokumentovali. Tento krok byl nejen o technické zručnosti, ale také o pečlivosti a systematičnosti.

Následně, s pomocí pořízené dokumentace, museli žáci své počítače opět sestavit. Tento úkol prověřil jejich schopnost spolupracovat, komunikovat a řešit problémy, které vznikaly během sestavování.

Posledním úkolem bylo sestavit prezentaci o jednotlivých dílech počítače za použití školní powerpointové šablony. Týmy musely detailně popsat funkce a význam každé součástky, kterou v počítači identifikovali.

Projektový den byl úspěšný a přinesl žákům mnoho nových zkušeností. Praktická aplikace znalostí z předmětů Operační systémy, Hardware a Aplikační systémy umožnila žákům lépe pochopit a zapamatovat si teoretické koncepty. Tento den nejenže prohloubil jejich technické dovednosti, ale také posílil týmovou spolupráci a schopnost efektivně komunikovat.

Všem zúčastněným patří velké poděkování za jejich nasazení a úsilí. Doufáme, že podobné projektové dny budou I nadále inspirovat naše žáky k aktivnímu a nadšenému studiu IT.