Středoškolská odborná činnost 2024

29. 04. 2024

Studující ze Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku se zpravidla každým rokem zúčastňují prestižní soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Prezentují tam své projekty, na kterých v průběhu svého studia pracují; obvykle to bývají technicky zaměřené projekty, rozvíjející jejich kompetence na poli, kterému se v rámci svého studia věnují. Nutno však říci, že se tyto soutěžní projekty ve velké míře pohybují vysoko nad rámec jejich běžného učiva. Soutěžní projekty, se kterými v SOČ vystoupí, tak mohou být na velmi dobré odborné úrovni, a nejinak tomu bylo i v letošním školním roce.

Tato soutěž má neměnná pravidla, na základě kterých musí soutěžící nejprve zvolit svůj projekt (často je zaujmou témata, která jim nabízejí ke zpracování jejich vyučující; někdy ale dojde i k tomu, že je téma projektu napadne díky látce, kterou probírají během vyučovacích hodin). Poté na svém projektu pracují i několik měsíců. Kromě produktu samotného však musí zpracovat i kvalitní dokumentaci celého postupu, vytvořit si prezentaci, se kterou svůj projekt v soutěži představí, a protože se porota o jejich práci chce dozvědět co nejvíce ještě před konáním soutěže samotné, natáčí i videoprezentace, ve kterých porotu provedou všemi detaily své odborné činnosti.

Letošní krajské kolo soutěže SOČ proběhlo 26. dubna 2024 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Vypravili se tam tito studující: Adriana Štýbrová (třída C4) s projektem „Databáze s webovou aplikací pro měření optických vlastností skel“, a vystoupila s ním v soutěžním oboru Informatika. Ve stejném oboru svou práci představili i Tomáš Sýkora (C4) – „Vytvoření databáze projektů, materiálů a jejich složení“, a v neposlední řadě Petr Svoboda (třída C3), s projektem „Výuka třídění materiálů“.

Soutěže se dále zúčastnili i Rafael Prokop (třída C4), jeho projekt se nazýval „Virtuální logická laboratoř“, a soutěžil v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. Ve stejném oboru pak svůj projekt prezentoval i Jakub Moravec ze třídy C3. Jeho práce se nazývala „Desková hra Elektrický výboj“.

Všech pět našich studujících dostalo od odborných porot velmi pozitivní zpětnou vazbu, jejich projekty byly kvalitně zpracované i odprezentované. Jakub Moravec se tak ve své kategorii (obor č. 12, Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie) umístil na 2. místě, Rafael Prokop skončil ve stejné kategorii na 3. místě. Ovšem největším letošním úspěchem jak pro naši školu, tak i pro něj osobně je umístění Petra Svobody, který se svou prací v kategorii č. 18 (Informatika) zvítězil, a postupuje tak i do celostátního kola soutěže, které se bude konat 21. – 23. června v Pardubicích.