Dovednostní soutěž pro strojaře

14. 03. 2024

Dne 11. 3. 2024 se za podpory společnosti The VELUX FOUNDANTIONS a Nadace rozvoje občanské společnosti NROS na strojní dílně Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku uskutečnila dovednostní soutěž pro žáky prvních ročníků studijních oborů „Strojní mechanik“ a „Strojírenství“.

Soutěže se zúčastnilo celkem 18 studentů a učňů naší školy. Soutěž byla zahájena v 8.00 h. a ukončena ve 14.00 h., všichni účastníci ve stanoveném čase dokončili svoji práci a odevzdali svůj řemeslný výrobek. Soutěžící měli za úkol vytvořit podle dokumentace, s využitím vybavení strojní dílny školy z těla vyřazených soustružnických nožů zámečnická kladívka. Cíl soutěže byl stanoven tak, aby dosud získané praktické odborné dovednosti umožňovaly jeho splnění.

Žáci se plně věnovali svému úkolu a všem se podařilo dokončit výrobek tak, aby byl schopen plnit svoji funkci. Soutěž potvrdila, že i v krátkém čase (od počátku školního roku) je výukou možno studentům a učňům předat odborné kompetence tak, aby byli schopni samostatně splnit celkem náročný úkol, kterým zvolený řemeslný výrobek dozajista je.