Den státního smutku

22. 12. 2023

S hlubokým smutkem a zděšením sdílí naše Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, p.o. sounáležitost se všemi truchlícími nad zmařenými životy v důsledku nedávného útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

V této těžké chvíli spojujeme své myšlenky s oběťmi, jejich rodinami a celým akademickým společenstvím. 

Zároveň odsuzujeme každý akt násilí a pevně věříme, že solidarita a podpora celého národa alespoň trochu zmírní bolesti, které tato tragédie způsobila.

 

Vyjádření Univerzity Karlovy můžete najít zde: https://cuni.cz/UK-13264.html