Třídní schůzky nových studujících

10. 06. 2023

Třídní schůzky nově přijatých 1. ročníků se uskuteční (jak už asi všichni zákonní zástupci vědí) 20. června v 16 hodin odpoledne.

Ukazatele nasměrují návštěvníky do jednotlivých učeben.

Vzhledem ke kapacitě místností prosíme o účast jednoho zástupce za celou rodinu :-)