Stěhování městské knihovny

17. 05. 2023

Dnes naši studující (a ovšem i vyučující) pomáhali se stěhováním knihovny do nových krásných prostor. A byli jsme paní ředitelkou i pochválení ;-)

Stěhování - den sedmý. Pokračoval přesun knih ze skladu "starého" dětského oddělení do nových prostor, dnes s pomocí studentů Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník. Skladové řazení knih má velice přísná pravidla, která je nutné dodržovat. Studenti pomáhali s přesunem knih od 8 do 12.30 a společně jsme poslali na nové regály necelých 7000 titulů. Nutno podotknout, že studentů přišlo na stěhování více než 200, a tak někteří pomáhali i se stěhováním a kompletováním vyprázdněných regálů Na Sekyře.

 

Více viz Článek z Rakovnického deníku