Rozhodnutí k odvolání

18. 05. 2023

Seznam evidenčních čísel žáků, kterým ředitel školy vyhověl formou autoremedury, je uveden na této stránce.