Přechod na nového dodavatele obědů

19. 01. 2023
Zveřejňujeme harmonogram přechodu SPŠEK z původního dodavatele obědu SZEŠ na nového dodavatele 3. ZŠ Rakovník.
  1. K 20. 1. 2023 bude uzavřen systém strávníků na SZEŠ. Od 20. 1. 2023 již neobjednávejte obědy na další týden. Pokud někdo oběd již objednal, bude mu objednávka zrušena.
  2. Od 19. 1. 2023 již neposílejte peníze na účet SZEŠ.
  3. Zůstatky na účtech u SZEŠ budou vráceny na účet odesílatele.
  4. Od 20. 1. 2023 do 27.1.2023 bude probíhat přeložení databáze strávníků.
  5. Do 27. 1. 2023 obdrží všichni strávníci nové bankovní spojení na nového dodavatele 3. ZŠ Rakovník (číslo účtu, variabilní symbol) a od tohoto data si strávníci budou moci vkládat peníze na tento nový účet.
  6. Ve dnech 23. 1. – 26. 1. 2023 proběhne převod databáze z SZEŠ na 3. ZŠ Rakovník.
  7. Ve dnech 30. 1. – 31. 1. 2023 proběhne testovací výdej na novém připojení.
  8. Od 30. 1. 2023 si budou moci strávníci objednávat obědy na 1. 2. 2023 a dále.
  9. 1. 2. 2023 začne ostrý provoz výdeje obědů.