Organizace prvních dnů školního roku

31. 08. 2022
1. září zahájíme tradičně nový školní rok. Tento den budou mít 1. ročníky maximálně 4 vyučovací hodiny včetně nahlašování do jídelny, ostatní
ročníky 2 vyučovací hodiny.
 
Umístění tříd v nastávajícím školním roce včetně změn oproti roku minulému je uvedeno v tabulce:

učebna

třída 2021/2022

třída 2022/2023

003

E2 + S2

C1

105

S1

S2

113

E3 + S3

U1

114

C1

C2

115

U1 + U2

U2 + U3

116

E4 + S4

E1

119

---

S1

206

U3

E3+S3

207

C3

C4

209

C4

 

210

E1

E2

214

---

E4+S4

215

C2

C3

Těšíme se na všechny studující!