Projekt EDUCRU Climate Contest

16. 06. 2022

Studijní tým Průmyslovky na soutěžním projektu EDUCRU Climate Contest

Studijní tým Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku se ve složení Anna Pondělíčková, Adriana Štýbrová, Adam Nachtigal, Martin Šubrt a Kryštof Cingálek (všichni studující oboru Informatika) zúčastnil projektového dne „Climate Contest“ v sídle společnosti Deloitte v Praze, který se konal 14. června 2022.

Všechny zúčastněné týmy (jednalo se celkem o pět týmů z různých středních škol z celé republiky) absolvovali strhující klání, během kterého se pokusili o politické vedení fiktivní země. V případě našeho týmu šlo o zemi jménem „Unitica“, ve které se měli pokusit pozměnit ekologické podmínky, tedy snížit znečištění, způsobené skleníkovými plyny, likvidovat lokální ekologické katastrofy jako například povodně anebo lesní požáry, anebo naopak zvýšit vzdělání nebo celkovou spokojenost občanů dané země. K těmto úlohám měli rozděleny speciální role: Adriana se stala prezidentkou, Anička byla ministryní občanské zodpovědnosti, Martin řídil ministerstvo inovací a technologií, Kryštof byl zodpovědný za propagaci země a její státní symboly, a Adam byl ministrem udržitelného rozvoje.

V tomto složení měli studující za úkol hospodařit ve své dané zemi po dobu jedné stovky let; během jednotlivých dvacetiletých období měli vždy rozhodnout, jaké technologie na řešení ekologických problémů nakoupí z daného rozpočtu, jak se rychle vypořádat s lokálními problémy, zda zapůjčí finance (tzv. „Climate Coins“) jiné zemi, anebo zda si naopak potřebují vzít půjčku oni sami. To vše, ještě navíc, probíhalo v časovém limitu.

Celý projekt byl veden v angličtině, včetně komunikace s organizátory projektu, podávání hlášení o každém „období“ v hospodaření země a sepisování závěrečné zprávy. Na závěr museli soutěžící představit prezentaci o všech změnách, které ve své „zemi“ vykonali, o všech technologiích, které „zakoupili“, ale třeba i o tom, nakolik se změnila spokojenost obyvatel jejich země. I tato závěrečná prezentace proběhla v angličtině.

A jak celý projektový den dopadl? Navzdory tomu, že se v jisté etapě hry naši studující velmi zadlužili a museli si půjčit herní peníze, umístili se nakonec na třetím místě i proto, že díky svému snažení dokázali prodloužit délku života obyvatel své země Unitica. Procvičili si znalosti, týkající se ekologických zákonitostí, zlepšili schopnost vyjadřovat se v angličtině, byli velmi kreativní při vymýšlení nejrůznějších detailů o fiktivní zemi, a v neposlední řadě si vyzkoušeli, jaké je pracovat v týmu a pokusit se o souhru a spolupráci vně svého týmu i mimo něj.