Ukončení 2. kola přijímacího řízení

09. 06. 2022

Vzhledem k tomu, že kapacita naší školy pro příští rok je zcela zaplněna, prosíme, neposílejte již další přihlášky ke studiu. Rozhodnutí by muselo být vzhledem k této okolnosti záporné. 

Zároveň děkujeme všem, kteří nám dali důvěru!