Praxe ve WBS Dresden IT

30. 05. 2022

Vybraní zájemci z ročníků C2 a C3 vytvořili první skupinu studentů, kteří se zúčastnili odborné čtrnáctidenní praxe v německých Drážďanech ve školicím centru WBS. Výuka byla zaměřena na téma Computer Networking. Kromě vlastní výuky složené z teoretické i částečně praktické části se žáci zúčastnili několika výletů, například do Berlína nebo do skal v Saském Švýcarsku.