Praxe ve WBS Dresden

06. 06. 2022

Druhá skupina žáků třetích ročníků oboru Strojírenství a Elektrotechnika se účastní odborné zahraniční praxe v německých Drážďanech ve školicím centru WBS Training AG. Tato praxe je zaměřená na robotiku. Každý den se žáci účastní odborné teoretické i praktické výuky pod vedením lektora Victora Abimboly. Po každodenní povinné výuce v anglickém jazyce je pro studenty připraven bohatý program, například prohlídka historického centra Drážďan spolu s průvodcem, návštěva skleněné manufaktury Volkswagen, kde žáci mohli shlédnout výrobu elektrických modelů ID, či návštěvu centra obdobného k české Techmanii. Na sobotu organizátoři naplánovali celodenní výlet žáků do Berlína.