Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení

25. 04. 2022

je na naší škole stanoven na 29. dubna.

Předpokládáme. že na těchto webových stránkách se objeví těsně po půlnoci, vyvěšeny v papírové podobě budou do 8 hodin ráno.

V souvislosti s otázkami, které nám někteří z vás pokládají, se cítíme povinni upozornit na dvě věci:

  • oznámení výsledků v maturitních oborech před 29. dubnem (v tříletých oborech před 22. dubnem) je porušením zákona;
  • podmiňování přijetí okamžitým odevzdáním zápisového lístku také odporuje platné legislativě, zákonní zástupci uchazečů mají právo se rozhodnout do 10 dnů.

Je smutné, že některé méně úspěšné školy se snaží těmito nelegálními postupy získat více žáků - naše průmyslovka bude zákony vždy dodržovat.