Změna objednávání obědů

30. 09. 2021

Počínaje 1. říjnem 2021 bude možné objednávat obědy nejpozději dva (2) dny před výdejem oběda. Čas objednání je do 14.00 hodin.

Odhlášení oběda je možné den předem do 14.00 hodin.

Důvodem tohoto nového opatření je včasné zajištění odpovídajícího množství surovin na další dny.