Třídní schůzky 1. ročníků

21. 09. 2021

se uskuteční ve středu 29. září od 16 hodin. Těšíme se na setkání se zákonnými zástupci!