Seznam učebnic pro 1. ročníky

28. 06. 2021

Seznamy učebnic pro jednotlivé maturitní obory jsou zde:

Informační technologie - třída C1

Elektrotechnika - třída E1

Strojírenství - třída S1

 

Pro učňovské obory učebnice s výjimkou anglického jazyka nepředepisujeme - tyto budou nakupovány centrálně.

 

Zveřejněno: 28.6.2021