Výlet C1 a C3 Račí hrad

25. 06. 2021

Žáci tříd C1 a C3 doprovázeni vyučujícími T. Kýnovou, T. Kejlovou, J. Kýnou a V. Němcem se vydali na konci školního roku 2020/2021 vlakem z Rakovníka do Jesenice do střediska Račí hrad. Během výletu jsme měli spoustu příležitostí k bližšímu seznámení, hráli jsme různé hry, chodili na procházky, navštívit nás a povzbudit tak výletní atmosféru přijeli i bývalí žáci C4.