Důležité informace k přijímacímu řízení

05. 03. 2021

Vážené uchazečky a uchazeči, vážení zákonní zástupci,

jak víte z předchozích informací, 8. března jsme plánovali odesílat informační dopisy k přijímacímu řízení. Máme je připravené a vytištěné, včera jsme se ale dozvěděli, že ministerstvo školství uvažuje o změně termínů pro přijímání nových studujících. O případných změnách chce rozhodnout do 15. března. Proto budeme informační dopisy včetně pozvánek ke zkouškám (pro ty, kterých se to týká) zasílat po tomto datu. 

Nadále platí, že zkoušky do maturitních oborů proběhnou formou školní přijímací zkoušky, vzorové testy jsou od 25. února zveřejněny na těchto stránkách. 

Dále v souladu s kritérii přijímacího řízení do 1. ročníku oznamuji, že v oboru 23-41-M/01 Strojírenství se zkoušky nekonají, neboť počet uchazečů nepřevýší povolený počet přijímaných. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splní podmínku uvedenou v bodě 3a) kritérií, tedy dosáhnou minimálního počtu 5 bodů z přepočteného součtu bodů za průměr a administrativně přiděleného plného počtu bodů za školní přijímací zkoušku.

Rovněž sděluji, že přijati budou všichni uchazeči o obor 23-51-H/01 Strojní mechanik

RNDr. Jan Jirátko, ředitel školy