Vzorové přijímací testy

25. 02. 2021

Slíbili jsme zveřejnění do konce února - a tady jsou.

Testy a správná řešení najdete zde:

Test z matematiky

Správné odpovědi pro test z matematiky

Test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů

Správné odpovědi pro test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů

Všechny otázky jsou uzavřeného typu a hodnotí se jen volba správné odpovědi. V matematice budou mít uchazeči možnost počítat na prázdné papíry. 

Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. 

Otázky jsou různé obtížnosti - nečekáme, že by uchazeči vyřešili všechny.

Čas na vypracování je u každého testu 60 minut (čas jsme navýšili, obtížnost nikoli).  

 

A ještě jedna poznámka: "Ostré" testy budou obsahovat titulní stranu s instrukcemi - chceme, aby si uchazeči byli naprosto jisti, jak test vyplňovat.