Grafická soutěž

14. 11. 2022

Hledáme maskota školy!

Jak se můžete zapojit?

  • Namalujte na papír nebo vytvořte za pomocí grafického editoru
  • Pojmenujte jej
  • Inspirace barvami školy
  • Odpovídající vizuální charakter

Vaše návrhy můžete odevzdat

Do 16. prosince 2022