Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník
Rádi natáčíte videa? Zajímá vás grafika, ať už vektorová či rastrová? Chtěli byste si vyzkoušet takovou grafiku ještě animovat?
Zveme vás na kroužek grafiky a animace
Kroužek se bude konat od října 2021 v nejnovější Apple učebně vybavené 27" iMacy.
Přihlašujte se u Ing. Václava Němce, kabinet 203.