Usilujeme o obhájení titulu Světová škola

Usilujeme o obhájení titulu Světová škola
26. 09. 2020
Naše škola v roce 2013 získala titul „Světová škola“, který dokládá, že se zajímáme o globální rozvojová témata, jako jsou propojenost světa a vzájemná závislost, životní prostředí, chudoba a nerovnost, lidská práva anebo mír a řešení konfliktů. Letos jsme se rozhodli, že tento titul pro školu obhájíme.

Vybrali jsme si téma Chudoba a nerovnosti mezi lidmi. S činností jsme začali již v minulém školním roce, kdy jsme se o téma začali zajímat. Nejdříve se studující dozvěděli o problematice více během dvou vyučovacích hodin, kde se naučili, co pojem chudoba znamená, jaké další skutečnosti se s ní pojí, jak vzniká, jak se měří, a zamýšleli se i nad tím, jaké strategie mohou napomoci k její nápravě. Dozvěděli se, kolika lidí se chudoba týká, jak celosvětově, tak i v České republice. Shlédli film o indické dívce, která namísto školní docházky pracuje, aby vypomohla své rodině v tíživé ekonomické situaci.
 
Poté bylo potřeba uskutečnit místní akci, která měla nějakým způsobem přispět k nápravě problému chudoby. 17. září 2020 jsme proto uspořádali charitativní sbírku trvanlivých potravin, jejíž výtěžek jsme pak věnovali osobám bez domova a lidem, kteří žijí v azylových domech pražské pobočky organizace Naděje. I přesto, že podmínky jsou v tuto chvíli ztížené přítomností epidemie, podařilo se nám získat slušné množství trvanlivých potravin i základní drogerie, ze kterých měli ve skladu organizace Naděje velkou radost.
 
Věříme, že si naši studující díky zapojení do projektu Světová škola uvědomili, že kolem nás existují lidé, kterým je potřeba pomáhat. Jsme rádi i za to, že máme ve škole prostor věnovat se tématům, která jsou nad rámec oborů, které u nás běžně vyučujeme.