Bobřík informatiky a páté místo pro Vosičku ve středočeském kraji.

18. 02. 2020
28. 1. 2020 se uskutečnilo krajské kolo soutěže Bobřík informatiky - kategorie Senior. Krajské kolo soutěžení probíhalo na počítačích Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 

Ze základního kola se mezi 28 nejlepších probojovali i dva žáci SPŠ Emila Kolbena Rakovník, p.o. Jakub Vosička z třídy C4 a Marián Sahajdak ze třídy C3. Po 60 minutovém testu bylo rozhodnuto. Jakub Vosička získal celkem 204 bodů a umístil se na báječném 5. místě
Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po ročníky maturitní. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.

Bc. Josef Kýna, DiS.