Projekt Ekocentra Koniklec

Projekt Ekocentra Koniklec
17. 01. 2020

Poslední předvánoční týden se studenti naší školy zapojili do projektu Ekocentra Koniklec o adaptaci sídel na změnu klimatu.

V pondělí 16. 12. absolvovala třída C3 čtyřhodinový vzdělávací program „Adapťáci“, během nějž se nejprve studenti seznámili s tématem, poté si zahráli stejnojmennou simulační deskovou hru a v poslední hodině pak ve skupinách tvořili návrhy, co by oni sami vylepšili v bezprostředním okolí své školy.

19. 12. nás opět navštívily lektorky z ekocentra, tentokrát se vzdělávací karetní hrou Adaptopolis. Na začátku seznámily studenty ze třídy C2 s tématem a z letáku „Adaptace sídel na změnu klimatu“ společně vybrali tři jevy, které postihují i naše město. Poté se žáci rozdělili do skupin a s asistencí lektorek odehráli hru Adaptopolis. Po jejím vyhodnocení jsme se vrátili k první aktivitě a na základě získaných znalostí se žáci pokusili vymyslet opatření, kterými by se dalo vybraným jevům předejít, případně zmírnit jejich dopad.

Obě hry (Adapťáci a 2 kusy hry Adaptopolis) jsme obdrželi od Ekocentra Koniklec jako dárek pro další výuku.