Světová škola – projekt „Osobní ekostopa“

18. 04. 2018
Ani letošním prvním ročníkům není lhostejné, jak jejich životní styl ovlivňuje druhé lidi. Například v tomto týdnu se třídy E1 a S1 měly možnost dozvědět něco více o Ekostopě.

Každý ze studentů si mohl vypočítat pomocí kalkulátoru ekostopy, kolik globálních hektarů je třeba pro to, aby Země redukovala negativní vliv jeho životního stylu a uživila jej. Své výsledky si mohli porovnat s přehledem průměrných gha na osobu v různých státech. Kromě toho si každý vypočítal, kolik zeměkoulí by bylo třeba, kdyby každý žil jako on. Výsledky vedly studenty k zamyšlení, co mohou změnit sami a co společně s rodinou, aby více chránili nejenom životní prostředí v bezprostřední blízkosti bydliště, ale také v zemích, odkud putují např. potraviny, pohonné hmoty, suroviny apod. Na toto téma navazuje projekt „NEKUP TO“, který proběhne ještě v dubnu. (Tesařová – koordinátorka Světové školy)