Písemná závěrečná zkouška

Termín konání: 21. 6. 2021