PRACÁK NENÍ MŮJ OSUD

CZ.1.07/1.1.00/54.0024

Realizátor projektu:

Kanu system s.r.o. www.kanu.cz

Kontaktní osoby pro projekt:

Ing. Dagmar Zemanová, tel. 775 740 020, zemanova@kanu.cz

Ing. Eva Ludvíková, tel. 775 599 246 ludvikova@kanu.cz

Předpokládaná doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015

Cíl projektu:

Záměrem dotačního projektu je vytvoření studentského minipodniku na bázi OSVČ a zprostředkovat tak studentům zkušenosti s vedením vlastní výdělečné činnosti.

PRACÁK NENÍ MŮJ OSUD

CZ.1.07/1.1.00/54.0024

Realizátor projektu:

Kanu system s.r.o. www.kanu.cz

Královka 629/16

621 00 Brno-Řečkovice

Kontaktní osoby pro projekt:

Ing. Dagmar Zemanová, tel. 775 740 020, zemanova@kanu.cz

Ing. Eva Ludvíková, tel. 775 599 246, ludvikova@kanu.cz

Webový portál: www.pracaknenimujosud.cz

Cíl projektu:

Záměrem uvažovaného dotačního projektu je vytvoření studentského minipodniku na bázi OSVČ.

Cílem vytvořeného minipodniku je:

1) podnítit ve studentech zájem o realizaci vlastní samostatně výdělečné činnosti ve vystudovaném oboru na základě osobní praktické zkušenosti získané účastí na fungování vytvořeného minipodniku.

2) Odstranění obav a podpoření reálného pohledu studentů na možnosti podnikání v rámci OSVČ.

Dílčí cíle projektu:

 • Zapojit celkem 230 žáků posledních a předposledních ročníků do vedení minipodniků na bázi OSVČ v 9–12 členných týmech.
 • Vytvořit tak celkem 23 minipodniků.
 • Podpořit 32 pedagogů, kteří se budou na vedení minipodniků podílet a též se zúčastní metodických setkání za účelem vytvoření evaluační závěrečné zprávy.
 • Vytvořit online portál, který bude sloužit k předávání informací a zkušeností mezi jednotlivými týmy.
 • Zrealizovat soutěž o 5 nejlepších podnikatelů.
 • Vytvořit evaluační zprávu a zavést minipodniky do ŠVP všech 5 partnerských škol, například jako volitelné předměty.
 • Udržet partnerství škol s naší společností i mezi sebou po ukončení projektu.

Cílové skupiny:

 • Studenti a žáci třetích ročníků 3letých učňovských oborů (kategorie H).
 • Pedagogové a pracovníci SOŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 559 tis. Kč

Partneři projektu bez finančního příspěvku:

 • Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
 • Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav
 • Střední škola stavebních řemesel, Brno – Bosonohy
 • Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Vyškov
 • Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, p.o.

Harmonogram projektu:

Říjen 2014 Rozjezd projektu

Metodické setkání pedagogů a RT (1 den)

Listopad 2014 1. blok – Výběr předmětu podnikání

Prosinec 2014 Metodické setkání pedagogů, RT a CEFIF (1 den)

2. blok – Založení živnosti

Leden 2015 3. blok – Zajištění podmínek pro podnikání

Únor 2015 4. blok – Podpora podnikání

Březen 2015 5. blok – Kalkulace a ceny

Duben 2015 6. blok – Efekty podnikání

Květen 2015 Metodické setkání pedagogů (2 dny)

Červen 2015 Závěrečná konference (1 den)

Červenec 2015 Ukončení projektu