Ročníkové práce

Studentky a studenti maturitních oborů píší a obhajují ročníkové práce i ve školním roce 2022/2023, a to opět v rámci předmětu "Tvorba odborného textu" (TOT). Tento předmět je stejně jako v minulých letech vyučován ve 2. ročníku.

Témata prací vybraly předmětové komise do 16. 9. 2022 tak, aby co nejvíce korespondovala s profesním zaměřením studujících. Ti mohli požádat o zařazení vlastního tématu, jejich žádost posuzoval ředitel školy. Práci bylo možné psát v českém nebo anglickém jazyce.

Konečný termín pro výběr tématu studujícími byl 14. 10. 2022 , pro odevzdání hotové práce po jarních prázdninách v březnu 2023.

Níže uvedené dokumenty jsou uvedeny jako informativní, jejich definitivní znění schválilo vedení školy.

Přehled konzultací k ročníkové práci

Titulní strana práce včetně čestného prohlášení pro rok 2021

Instructions for the English - speaking students