Naši studenti budou psát a obhajovat ročníkové práce ve školním roce 2019/2020, a to v rámci nově zavedeného předmětu "Tvorba odborného textu". Tento předmět bude vyučován ve 2. ročníku všech maturitních oborů.

Témata prací vyberou předmětové komise tak, aby co nejvíce korespondovala s profesním zaměřením studentů. Ti budou moci požádat o zařazení vlastního tématu, jejich žádost posoudí příslušná předmětová komise.

Níže uvedené dokumenty jsou uvedeny jako informativní, jejich definitivní znění schválí vedení školy nejpozději v září 2019.

Přehled konzultací k ročníkové práci.

Titulní list.

Čestné prohlášení.

Instructions for the English - speaking students