Ročníkové práce

Studentky a studenti maturitních oborů píší a obhajují ročníkové práce i ve školním roce 2021/2022, a to opět v rámci předmětu "Tvorba odborného textu". Tento předmět je stejně jako v minulých letech vyučován ve 2. ročníku.

Témata prací vybraly předmětové komise do 30.9.2021 tak, aby co nejvíce korespondovala s profesním zaměřením studujících. Ti mohli požádat o zařazení vlastního tématu, jejich žádost posuzoval ředitel školy. Práci bylo možné psát v českém nebo anglickém jazyce.

Konečný termín pro výběr tématu studujícími byl 15.10.2021 , pro odevzdání hotové práce 18. března 2022.

Níže uvedené dokumenty jsou uvedeny jako informativní, jejich definitivní znění schválí vedení školy během podzimu 2020.

Přehled konzultací k ročníkové práci

Titulní strana práce včetně čestného prohlášení pro rok 2021

Instructions for the English - speaking students