Dne 18. 10. 2012 se naši studenti zúčastnili zahajovací konference na ZČU Plzeň, fakulta strojní k soutěži - postav vozítko na elektrický pohon.

Studenti byli seznámeni s propozicemi soutěže, prošli si laboratoře katedry konstrukce vozidel a měli možnost vyzkoušet si výsledky projektů minulých let.

Následně jsme od univerzity obdrželi díly, kreré sloužily jako základ konstrukce.

Píle a znalosti našich studentů se dočkaly uznání při vlastní soutěži, která proběhla v květnu 2013. Tým, který nás reprezentoval, obdržel diplomy za úspěšný návrh jak v soutěžní kategorii design, tak v kategorii realizace.

Fotogalerie