Indiánská stezka je ekologická soutěž pořádaná v Rakovníku Českým svazem ochránců přírody. Je rozdělena do několika kategorií. Naši žáci se mohou zúčastnit díky věkové hranici pouze kategorie „dorost chlapci“. Jejich úkolem je, proběhnout 5-ti kilometrovou trasu v co možná nejlepším čase a spolu s tím na 21 stanovištích splnit zadané fyzické i intelektuální úkoly. Nejlepšího umístění dosáhli studenti Martin Kopecký a Michael Pala v roce 2011. Skončili na krásném 3. místě.