Nositelem tohoto projektu byla 3. základní škola v Rakovníku. Jeho cílem bylo seznámit žáky posledních ročníků základních škol se středními odbornými školami v regionu a motivovat je pro technické vzdělávání.

Prakticky projekt spočíval především v návštěvách a práci žáků v našich dílnách a laboratořích. Pokud to můžeme posoudit, byli zúčastnění žáci nadšení a jejich chuť studovat technické obory se podstatně zvýšila.