Projekt "EU peníze středním školám" měl dva cíle: podporovat tvorbu digitálních výukových materiálů a umožnit školám vybavit se technikou, která přispěje k jejich používání v hodinách.

Projektu se jako většina jiných škol zúčastnila i naše průmyslovka. Celkem učitelé SPŠEK Rakovník vytvořili 360 digitálních materiálů - výkladových prezentací, cvičení a testů, které rovněž ve vyučovacích hodinách odpilotovali.

Pokud jde o vybavení, v roce 2012 jsme pořídili projekční systémy do čtyř učeben, z toho dvě interaktivné tabule ActivBoard. V roce 2013 jsme pokračovali vybavením dalších čtyř učeben - ve třech byl instalován projektor s plátnem a ozvučení, ve čtvrté interaktivní tabule s projektorem.

Výsledkem projektu je výrazné zlepšení možností pro počítačem podporovanou výuku (CAL). Mimo jiné to znamená, že vyučovací hodiny mohou být pestřejší a zajímavější.