Exkurze SKS s.r.o. Kladno

23.05.2013
V pondělí 20. 5. 2013 třídy E1 a U2 navštívili kladenskou firmu SKS s.r.o., která zpracovává odpady.

Firma se zabývá zpětným odběrem použitých výrobků, poskytuje různé služby odpadového charakteru a dále třídí druhotné suroviny. Důležitou složkou je i třídění nebezpečných odpadů. Firma má k této činnosti všechna potřebná povolení. Zpracovává i odpad z nemocničních zařízení, hlavně z Kladenska a také z oblasti Berouna a jeho okolí.

Mně osobně nejvíce zaujalo zpětné zpracování použitých baterií a akumulátorů, upoutala mě i třídící linka, u níž zaměstnanec odebírá určité baterie a ještě je dále třídí na tři další druhy, ostatní baterie padají do přistavené nádoby na konci linky.

V neposlední řadě mě upoutalo třídění komunálního odpadu, kde zaměstnanci třídí plasty, papír, sklo a ostatní odpad. Myslím si, že ne každý by mohl tuto "nepříliš vonící" práci vykonávat.

Při této exkurzi jsem si uvědomil, jak je důležité třídit odpad, doma se ho snažíme třídit alespoň na plasty, sklo a papír.

Autor: Daniel Růžek, E1

Fotogaleriesks2.JPG