Naše škola je test. střediskem ECDL

Naše škola je test. střediskem ECDL
20. 01. 2021

Naše škola se stala akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu European Certification of Digital Literacy (ECDL). Detaily o ECDL a aktuální nabídce zkoušek se můžete dočíst na stránce Testovací středisko ECDL.

Střední průmyslová škola Emila Kolbena v Rakovníku je akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL / ICDL – European / International Certification of Digital Literacy.

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

Více infomací o aktuální nabídce zkoušek se můžete dočíst na stránce Testovací středisko ECDL.