Čtvrtletní pedagogické rada

Termín konání: 12. 11. 2019