Plán školního roku 2020/2021

Tento plán je průběžně aktualizován a zobrazuje chystané akce. Poslední úprava proběhla 30. června 2020.

Fialově jsou uváděny maturitní a závěrečné zkoušky, zeleně prázdniny, oranžově naše účast v soutěžích, červeně plánované exkurze a kurzy a modře propagační akce školy

24.-31. srpna dodatečné a opravné zkoušky
31. srpna - 5. září vodácký kurz 
1. září zahájení školního roku
1.-4. září písemné maturitní zkoušky (na spádové škole)
7. září praktické maturitní zkoušky
9.-10. září ústní maturitní zkoušky
14.-15. září praktické závěrečné zkoušky
14.-16. září  adaptační kurz třídy C1
16. září písemné závěrečné zkoušky
16.-18. září adaptační kurz tříd E1, S1, U1
21. září ústní závěrečné zkoušky
29. a 30. října podzimní prázdniny (28. října je státní svátek)
23. prosince - 3. ledna vánoční prázdniny (výuka začíná 4. ledna)
29. ledna pololetní prázdniny
8.14. března jarní prázdniny (pro okres Rakovník)
1. dubna velikonoční prázdniny (2. a 5. dubna jsou svátky)
30. června vydání vysvědčení za školní rok