Plán školního roku 2020/2021

Tento plán je průběžně aktualizován a zobrazuje chystané akce. Poslední úprava proběhla 19. ledna 2022.

Fialově jsou uváděny maturitní a závěrečné zkoušky, zeleně prázdniny, oranžově naše účast v soutěžích, červeně plánované exkurze a kurzy a modře propagační akce školy

15.-22. ledna lyžařský výcvikový kurz v Krušných horách
21. ledna projektový den v Národním technickém muzeu - třída E1
24. ledna projektový den v  Robodepu Zásilkovny - třídy E3, E4, S3, S4
25. ledna pololetní pedagogická rada
26. ledna projektový den na FEL ČVUT - 4. ročníky
26. ledna projektový den v GZ Loděnice - třídy E3, E4
27. ledna projektový den v Národním technickém muzeu - třídy S1. S2, E2
28. ledna projektový den v Židovském muzeu - třídy C2 a C3
31. ledna vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí
2. února 3. den otevřených dveří
4. února pololetní prázdniny
7.-11. února jarní prázdniny
28. února - 3. března setkání v projektu "Active Agents" na naší škole
17. února krajské kolo soutěže Enersol
14.-23. března setkání v projektu "EDU-Play 4.0" na naší škole
14. dubna velikonoční prázdniny
20. a 21. dubna písemné maturitní zkoušky
26. - 28. dubna praktické maturitní zkoušky
29. dubna klasifikační pedagogická rada 4. ročníků
2. a 3. května maturitní didaktické testy
8. - 13. května exkurze do Londýna
16. a 17. května ústní maturitní zkoušky třídy E4
18. a 19. května ústní maturitní zkoušky třídy S4
23. - 26. května ústní maturitní zkoušky třídy C4
26. května klasifikační pedagogická rada třídy U2
30. května písemná závěrečné zkouška
31. května - 2. června praktické závěrečné zkoušky
13. a 14. června ústní závěrečné zkoušky
16. června předání výučních listů
30. června vydání vysvědčení za školní rok