V dnešní době pojem výuka neznamená jen pouhý dril a s tím související kolotoč učení, opakování a známkování. Důraz klademe na obohacení výuky různými formami - jednou z nich je právě podpora účasti žáků v soutěžích. V tomto ohledu naši učitelé odvádějí velký kus práce, není výjimkou, že ve svém volném čase studenty intenzivně připravují. Tomu také odpovídá dlouhá řada úspěšných umístění, kterých každoročně dosahujeme.

Porovnávání schopností a znalostí našich žáků s žáky jiných škol je pro nás důležitým ukazatelem, jak si stojíme v porovnání s dalšími středními školami na regionální, krajské a celostátní úrovni. Dává nám zpětnou vazbu a podněty k zlepšení úrovně výuky.

Zaměřujeme se především na technické soutěže, naše reprezentanty vysíláme ale také na předmětové olympiády a sportovní turnaje. Účastnili jsme se řady soutěžních klání a troufáme si tvrdit, že se v nich studenti rakovnické průmyslovky neztratili. Nakonec, posuďte sami.

V roce 2013 jsme dosáhli těchto úspěchů:

  • vítězství v krajském kole Středoškolské odborné činnosti a postup do celostátního kola;
  • 3. místo v celostátní soutěži "Vyrob si svůj Stirlingův motor";
  • úspěšný návrh v soutěži Západočeské univerzity "Postav vozítko na elektrický pohon" ve dvou kategoriích;
  • 2. a 3. místo v okresním kole Indiánské stezky.

V roce 2014 jsme opět výrazně uspěli ve Středoškolské odborné činnosti - v krajském kole jsme získali jedno druhé a dvě třetí místa. Náš tým "TOSPOINT" postoupil do celostátního finále studentských firem.

Ve školním roce 2014/2015 jsme obohatili seznam úspěchů o tato umístění:

  • 1. a 3. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti a postup do celostátního kola;
  • 1. místo v celostátní soutěži "Vyrob si svůj parní motor";
  • 2. místo v krajském kole Prezentiády;
  • 1. místo v okresní soutěži ve florbalu.

Každoročně se účastníme přehlídky Stretech, pořádané Českým vysokým učením technickým - v roce 2013 jsme prezentovali 3D tiskárnou, kterou systémem RepRap zkonstruovali žáci počítačového kroužku, v roce 2014 RC modely a elektronickou relaxační kostku, v tomto roce roboty a další výrobky.

Ve školním roce 2015/2016 se zapojíme do celé řady soutěží, namátkou jmenujme Robosoutěž, Prezentiádu, Pišqworky a samozřejmě SOČ. Zúčastníme se také většiny sportovních turnajů, které jsou v regionu pořádány.